Pasívny dom z muriva (kombinácia Ytong a Silka) 

Autor projektu – Ing. arch. Katarína Bacigalová, Phd.

n50 = 0,14 1/h Blower Door Test
133 m2 vykurovaná plocha
15,4 W/m2 merná tepelná strata

13,3 kWh/m2.rok merná potreba tepla na vykurovanie