Čo je to kalkulácia PHPP a kalkulácia tepelných mostov pri pasívnych domoch?

PHPP je kalkulačný nástroj, ktorý prioritne slúži na vyčíslenie a následnú optimalizáciu energetickej bilancie pasívnych domov. Výsledkom kalkulácie sú informácie o potrebe energie na vykurovanie, ohrev teplej vody, elektrina potrebná v domácnosti a pomocná elektrina (elektrina potrebná pre chod vzduchotechniky, vykurovania, prípravy TUV, …), energia potrebná na chladenie. Korektná kalkulácia PHPP je nevyhnutnou súčasťou posúdenia, či sa jedná o pasívny dom alebo nie. Kalkulácia PHPP sa dá samozrejme použiť na výpočet energetickej náročnosti akejkoľvek budovy, nie len budovy v pasívnom štandarde.

Ukážky kalkulácii

Korektná kalkulácia PHPP je nevyhnutnou súčasťou posúdenia, či sa jedná o pasívny dom alebo nie.

Ukážka kalkulácie tepelných mostov 1
Ukážka kalkulácie tepelných mostov 2
Korektná kalkulácia PHPP je nevyhnutnou súčasťou posúdenia, či sa jedná o pasívny dom alebo nie.

Ukážky kalkulácii

Kalkulácia tepelných mostov slúži na upresnenie výpočtu tepelných strát prechodu tepla cez obvodový plášť objektu v miestach, kde sa jednoducho povedané stretávajú dve rôzne konštrukčné skladby (teda dve rôzne u-hodnoty), alebo tam kde konštrukcia mení svoju geometriu (napr. rohy, kúty, …). V týchto miestach vznikajú kladné alebo záporné odchylky v porovnaní s výsledkom, ktorý bol dosiahnutý kalkuláciou čisto u-hodnôt jednotlivých konštrukcii obvodového plášťa. Správna kalkulácia tepelných mostov pomáha upresniť reálnu tepelnú stratu budovy, ktorá vzniká prechodom tepla cez stavebné konštrukcie. Nejde pritom o zanedbateľné upresnenie. Tepelné mosty môžu výrazne ovplyniť výslednú potrebu tepla na vykurovanie, najmä pri nízkoenergetických a hlavne pasívnych budovách. Pri správne navrhnutom pasívnom dome môžu tepelné mosty dokonca výrazne zlepšiť výsledok, ak sa na budove nachádza veľa tepelných mostov s mínusovou hodnotou. Naopak, v prípade ak projektant zanedbá správne riešenie kritických detailov, tepelné mosty môžu výrazne zhoršiť celkovú tepelnú stratu objektu. Čo je ešte horšie, ak sú kritické miesta nesprávne riešené, môže povrchová teplota v interiéri klesnúť pod teplotu rosného bodu v dôsledku čoho môže nastať v danom mieste rast pliesní.

Kalkulácia tepelných mostov nám teda poskytne dva dôležité údaje, ψ (psi-hodnotu) daného miesta hovoriacu o tepelnej strate (+ hodnota) / „zisku“ (- hodnota) W/m.k minimálnu povrchovú teplotu daného detailu v interiéri. V prípade záujmu o kalkuláciu PHPP alebo kalkuláciu 2D tepelných mostov nás neváhajte kontaktovať.

Zaujala Vás naša ponuka?

Napíšte nám!